SUNNYDENT

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Nasza oferta

SUNNYDENT

Lata praktyki, Nowoczesny sprzęt, Materiały Najwyższej Jakości

Nasza oferta

SUNNYDENT

PROFILAKTYKA I LECZENIE

Nasza oferta

Grzegorz Szumilas

Jestem świdniczaninem, absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Ukończyłem Wydział Lekarski - kierunek stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. W zawodzie stomatologa praktykuję od 1996 roku. Pracowałem na terenie Świdnicy w przychodni rejonowej przy ulicy Marii Konopnickiej, a następnie w przychodni "Medyk" przy zakładach Pafal.W 1997 roku założyłem gabinet prywatny, leczyłem pacjentów najpierw przy placu Św. Małgorzaty, następnie przy ulicy Wrocławskiej. Od 2000 roku prowadzę prywatną Praktykę Stomatologiczną SUNNYDENT.  Przez ponad 20 lat pracy zyskałem duże grono pacjentów zadowolonych z moich usług. W wolnym czasie słucham dobrej muzyki i rekreacyjnie grywam w tenisa.

GABINET STOMATOLOGICZNY

SUNNYDENT

Gabinet Stomatologiczny SUNNYDENT to lata praktyki, nowoczesny sprzęt, a także przyjazny wygląd gabinetu. Światowej klasy unit firmy Stern-Weber oraz aparat rentgenowski z systemem radiowizjografii komputerowej, materiały doskonałych i uznanych firm a w szczególności życzliwe i wnikliwe podejście do każdego przypadku sprawia, że wszyscy moi pacjenci otrzymują usługę najwyższej jakości.

W tym też celu stale doskonale swoje umiejętności i poszerzam wiedzę biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych między innymi:
- Zjazdy Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia,
- Kongresy Stomatologów Polskich organizowane prze Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS), którego członkiem jestem,
- Jestem członkiem OSIS ( Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologów Stomatologicznych),
- Kursy implantologiczne,
- Zastosowanie artykulatorów i łuku twarzowego w leczeniu protetycznym,
- Walka z bólem i stresem w gabinecie stomatologicznym czy kursy pierwszej pomocy.

Wprowadzam nowe metody i sposoby leczenia w szczególności w protetyce odtwórczej (implanty). W moim gabinecie stosuje oczywiście narzędzia sterylizowane w atestowanym autoklawie, sprzęt jednorazowego użytku dla każdego pacjenta. Sam gabinet przystosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo.

Współpracuję również z nowoczesnym laboratorium protetycznym , dzięki czemu wszelkie prace protetyczne są wykonywane szybko i profesjonalnie, z uwzględnieniem wysokich wymagań pacjentów.

         

OFERTA

Zakres naszych usług świadczonych w gabinecie:

 • - PROFILAKTYKA :
  - fluoryzacja
  - instruktaż higieny
  - zalecenia dietetyczne
 • - LECZENIE :
  1. Leczenie zębów:

  - leczenie kanałowe zębów
  - leczenie próchnicy zębów i wypełnianie ubytków materiałami najwyższej jakości
  - rekonstrukcja zniszczonych koron zębów przy pomocy ćwieków i wkładów metalowych i z włókna szklanego

  2. Choroby dziąseł:
  - usuwanie kamienia i złogów nazębnych ( tzw. scaling) za pomocą ultradźwięków
  - leczenie zapaleń dziąseł

  3. Protetyka:
  - protezy akrylowe klasyczne - protezy akrylowe wtryskowe
  - protezy elastyczne
  - protezy szkieletowe - metalowe i bezmetalowe
  - korony i mosty porcelanowe  na metalu, tlenku cyrkonu i pełnoceramiczne
  - korony i mosty porcelanowe zarówno na metalu jak i pełnoceramiczne
  - protezy, mosty i korony osadzane na implantach 
  - prace kombinowane

  4. Estetyka:
  - profesjonalne oczyszczenie zębów
  - wybielanie zębów - korekta koloru i kształtu zębów

  5. Chirurgia:
  - usuwanie zębów i korzeni
  - wszczepianie implantów
  - leczenie nadwrażliwości zębów

Prace na implantach

Wykorzystanie łączników indywidualnych w cementowanych pracach na implantach.

Prace implantologiczne to szczególny rodzaj uzupełnień protetycznych. Wymagają one doskonałego planowania oraz dokładności w działaniu. Mnogość rozwiązań technicznych oraz systemów implantologicznych zmusza do bezkompromisowych decyzji związanych z wyborem odpowiedniego dla danego przypadku implantu, łącznika, czy odbudowy. Należy również podjąć decyzję, jaką pracę chcemy wykonać: cementowaną, przykręcaną, a może na belce lub teleskopach?

Przeanalizowałem wykonane do tej pory swoje prace implantologiczne i mogę stwierdzić, że najczęściej wykonuję uzupełnienia protetyczne oparte na łącznikach indywidualnych. W docinku bocznym są to przeważnie łączniki metalowe. Natomiast odcinek przedni, jako strefa estetyczna zaopatrywana jest przeze mnie w łącznik cyrkonowe. Zarówno metalowe jak i cyrkonowe gwarantują znakomitą wytrzymałość oraz idealny profil wyłaniania.

 

Lek. stom Grzegorz Szumilas
http://sunnydent.pl/

MediRaty


 

Cenyustalane są indywidualnie

Implanty

Tytan, z którego wykonana jest większość stosowanych implantów jest materiałem biokompatybilnym , czyli posiada zdolność do tworzenia trwałego zespolenia z żywą tkanką kostną

Dzięki temu prace protetyczne oparte na implantach są trwałe i w użytkowaniu doskonale naśladują zęby własne.

W dużym uproszczeniu implanty zębowe porównać można do małych tytanowych śrubek, z wewnętrznym nagwintowanym kanalikiem. Śrubki takie, głęboko zakotwiczone w kości, staną się korzeniami dla nowych, sztucznych zębów. Warunkiem dobrego zakotwiczenia( zwanego fachowo osseointegracją) jest wystarczająca ilość i zdrowa kość.

Implanty - zabieg

Zabieg implantacji jest zabiegiem przeprowadzanym w znieczuleniu miejscowym i całkowicie bezbolesnym. Polega na nawierceniu otworu w kości i wprowadzeniu w ten otwór implantu a następnie zaszyciu. Wgajanie implantu trwa do 6 miesięcy. Po tym czasie można rozpocząć wykonywanie zaplanowanej pracy protetycznej.

Na wszczepionych implantach, w zależności od ich ilości można wykonać korony , mosty lub protezy typu overdenture, które trzymają się w jamie ustnej bardzo mocno i pewnie. Do wykonania protezy typu overdenture wytarczy wszczepienie tylko dwóch implantów co znacznie obniża koszt odbudowy.

Raz wszczepione implanty, o ile się już przyjmą, powinny siedzieć w szczękach aż do końca życia – ich trwałość sięga 95-99%. Pacjent ma zaś poczucie, jakby były to jego własne zęby. W razie uszkodzenia zewnętrznych elementów zawsze można je wymontować i wymienić na nowe.

Przy użytkowaniu odbudowy protetycznej na implantach ważne jest utrzymanie dobrej higieny jamy ustnej. Zaniedbanie jej może prowadzić do paradontopatii,  które z kolei mogą prowadzić do zaniku kości w okolicach wszczepu i utraty przez to implantu.

Odbudowa uzębienia na implantach pozwala na osiągnięcie trwałego efektu estetycznego i na poprawę zaburzonej, poprzez utratę zębów mechaniki narządu żucia.

Kwalifikacje do zabiegu przeprowadza się w gabinecie stomatologicznym na podstawie badania pacjenta oraz oceny zdjęcia panoramicznego i ewentualnej tomografii komputerowej.

Brak wystarczającej ilości tkanki kostnej uniemożliwia zabieg implantacji. Także ostre choroby przyzębia, stany nowotworowe jamy ustnej , nieustabilizowane nadciśnienie czy nieleczona skaza krwotoczna są przeciwwskazaniami.

Dopiero po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu i zaplanowaniu odbudowy protetycznej możliwe jest ustalenie przybliżonych kosztów.

Przykładowe prace

View the embedded image gallery online at:
https://sunnydent.pl/#sigFreeId085bf8806f

 

Zdjęcia gabinetu

View the embedded image gallery online at:
https://sunnydent.pl/#sigFreeId07941d6f6e

 

ochrona danych

 

Ochrona danych osobowych

Aby wykonywać działalność leczniczą na rzecz pacjentów, zbieramy i przetwarzamy ich dane osobowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jakie dane pacjentów przetwarzamy:

Sunnydent przetwarza następujące dane:
a) nazwisko, imię, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, w przypadku dziecka do 1 roku życia – także numer PESEL matki dziecka, a w razie braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Podanie tych danych jest obowiązkowe.
b) numer telefonu, adres e-mail.
Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi udostępnienie Panu/Pani dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz kontakt z Panem/Panią w związku z procesem leczenia w Sunnydent.
W przypadku wpisania Pana/Pani w kolejkę oczekujących na świadczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych, podanie nr telefonu lub adresu e-mail jest obowiązkowe.
c) numer dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji emeryta (rencisty), czy legitymacji szkolnej (dotyczy osoby, która nie ukończyła 18. roku życia)
W przypadku udzielania Panu/Pani świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, podanie powyższych danych jest obowiązkowe w celu weryfikacji w systemie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) Pana/Pani uprawnienia do korzystania z tego rodzaju świadczeń.
d) nr legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” , inwalidy wojennego – wojskowego, kombatanta, żołnierza, pracownika oraz weterana poszkodowanego poza granicami państwa, osoby represjonowanej, o której mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
W przypadku udzielania Panu/Pani świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, podanie powyższych danych jest obowiązkowe, w celu potwierdzenia Pana/Pani szczególnych uprawnień do korzystania z tych świadczeń poza kolejnością.
e) numer NIP.
Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, w celu wystawienia na Pana/Pani wniosek faktury.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu:
a) udzielenia świadczenia zdrowotnego;
b) w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub przez inny podmiot, w celu weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub przez inny podmiot, a także w celach realizacji umowy z NFZ lub z innym podmiotem finansującym udzielanie tych świadczeń;
c) prowadzenia, przechowywania, udostępniania dokumentacji medycznej oraz realizacji Praw Pacjenta wynikających w ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
d) wystawienia zwolnienia lekarskiego;
e) wystawienia faktury;
f) kontaktu telefonicznego/sms lub mailowego, w przypadku, gdy Pan/Pani wyraził/a na to zgodę;

Komu możemy udostępnić dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione przez Sunnydent:
a) pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej (upoważnienie musi zostać złożone na piśmie);
b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeśli dane są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych);
c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim (w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, a w szczególności – kontroli i nadzoru);
d) ministrowi zdrowia, sądom (w tym sądom dyscyplinarnym), prokuraturze, lekarzom sądowym, rzecznikom odpowiedzialności zawodowej (w związku z prowadzonym postępowaniem);
e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom;
f) organom przyznającym renty oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności (w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem);
g) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych (jedynie w zakresie koniecznym do prowadzenia rejestrów);
h) zakładom ubezpieczeń (za zgodą pacjenta);
i) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej (w związku z prowadzoną procedurą oceniającą dany podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia);
j) szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych (bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy);
k) upoważnionym pracownikom Sunnydent;
l) firmie informatycznej obsługującej Sunnydent (jedynie w zakresie koniecznym do utrzymania systemu informatycznego);
m) dostawcy oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (jedynie w zakresie koniecznym do utrzymania systemu);
n) biuru rachunkowemu ( w przypadku wystawienia imiennej faktury);
o) technikom dentystycznym ( w celu realizacji świadczenia zdrowotnego);
p) Inspektorowi Ochrony Radiologicznej;
q) Inspektorowi Ochrony Danych;
r) firmie serwisującej sprzęt medyczny ( w celu realizacji usługi serwisowej);
s) firmie MediRaty (za zgodą pacjenta);

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe

Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane przez okres:
a) zgodny z art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i RPP oraz przepisami ustaw szczególnych, tj.: przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
• dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
• dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
• zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
• skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
• dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
b) zgodny z ustawą o podatku od towarów i usług, tj. 5 lat w przypadku danych zawartych na fakturach;

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane w Sunnydent

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych i ich sprostowania;
b) usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
c) ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
d) wniesienia sprzeciwu;
e) przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
f) skargi do organu nadzorczego – jeżeli uzna Pan/Pani, że dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli wykorzystanie przez Sunnydent danych nie jest konieczne do udzielenia świadczenia zdrowotnego, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Sunnydent, możemy prosić Pana/Panią o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pana/Pani danych. Udzieloną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać.

Profilowanie danych

W przypadku udzielania Panu/Pani świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych lub przez inny podmiot, Pana/Pani dane osobowe podlegają profilowaniu w celu potwierdzenia prawa do otrzymania tego rodzaju świadczeń, a także w celach realizacji umowy z NFZ lub z innym podmiotem finansującym udzielanie tych świadczeń.


“pacjent 3-4-6 września 2013.Bardzo dobry,konkretny,cierpliwy lekarz.Wizyta w gabinecie bardzo miła.Umawianie wizyty w internecie bardzo dobry pomysł.Obsługa pacjenta na wysokim poziomie.Miło kulturalnie. Gorąco polecam wszystkim pacjentom nawet tym panicznie bojaźliwym.Proszę mi wierzyć nie ma się czego bać.Leczenie zębów w takim gabinecie poprawi Wam humor i uśmiech.Polecam wszystkim...” janosiak


“Usunąłem dziś z sukcesem u Pana doktora trzonową ósemkę tzw. ząb mądrości, był to dla mnie pierwszy zabieg usunięcia czegokolwiek w życiu i byłem dosyć zestresowany jak się okazało zupełnie nie potrzebnie. Zabieg przeprowadzony bezboleśnie, bezstresowo, szybko a co najważniejsze Pan doktor zawsze znajdzie czas żeby w miły i przystępny sposób wszystko wytłumaczyć. Mój dentysta bez dwóch zdań !!!” Marcin

Kontakt

Praktyka Stomatologiczna SUNNYdent

SZUMILAS GRZEGORZ, LEK. STOMATOLOG
Mieszka I 29/13(wejście od ulicy),
58-100
Świdnica

Rejestracja  telefoniczna 
lub osobiście w godzinach przyjęć
tel.:  74 857 85 26
tel. kom. : 604 14 13 36


Poza godzinami przyjęć
zapraszamy  do  Telerejestracji
czynnej :pn./pt. w godz. od 6:00-9:00 i 18:00-22:00
sob. w godz. od 9:00-17:00
tel.: 74 633 66 08


>>> Całodobowa rejestracja internetowa <<<

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Istnieję możliwości przyjęcia pacjenta w innych godzinach i dniach niż w harmonogramie po wcześniejszym ustaleniu.

Godziny przyjęć:
pn. 10-18, wt. 9-15, sr. 10-18, czw.9-15, pt. 9-15.

Grzegorz Szumilas - ZnanyLekarz.pl

 

 


Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3